Mitä teemme

Järjestämme yritystapahtumia

Yritystapahtumat on meidän juttu, mutta toimiala elää murroksessa.

Yritystapahtuman järjestäminen on meille tuttua päästä kantapäähän. Yhtälailla kuin se on tuttua, se myös asia jota rakastamme tehdä. Asiakkaiden näkövinkkelistä olemme konsultoiva ja luova, yhden pysähdyksen aikaansaava tapahtumakumppani.

Yritystapahtuman järjestämisen saralta meille ovat tuttuja niin vuosijuhlat, tuotelanseeraukset, tuotepromootiot, asiakastilaisuudet, koulutustilaisuudet kuin vaikkapa yritysten ikimuistoiset pikkujoulut. Teemme normaalista sopivasti poikkeavaa ja arkisesta sopivasti yllätyksellistä. Luomme aitoja elämyksiä.

Tiedämme, että toimialasta riippumatta digitaalisuus ei ole vain olennainen ja tärkeä osa yritystoimintaa. Se on myös vahvasti mukana yritystapahtuman järjestämisessä. Me hallitsemme suvereenisti huomisen digitaaliset mahdollisuudet virtuaalimatkoista online-turnauksiin. Osaamme konsultoida yritystapahtumien järjestämisessä asiakasyrityksiämme asiantuntevasti, oli sitten kyseessä urheilutapahtuma, yrityksen virkistyspäivä tai hienostunut kutsuvierastapahtuma, ja liittää huomisen mahdollisuudet tähän päivään.

Kohderyhmää kiinnostavan yritystapahtuman järjestäminen kasvattaa verkostoa ja syventää liikesuhteita kohdetoimialan sidosryhmiin. Asiakkaamme pysyvät edelläkävijän elkein ajan hermolla Sceneven kokeneen tapahtumakonsultin ohjastamana.

Yritystapahtuman järjestäminen on asia, jolta odotetaan jatkuvasti enemmän. Osuvien elämysten lisäksi yritystapahtuman järjestämisessä tulee huomioida asioita, joita itse tapahtumassa vieraat eivät välttämättä edes huomaa.

Suhtaudumme yritystapahtuman konsultoivaan suunnitteluun hyvin asiakaslähtöisesti. Yritystapahtuman järjestäminen ja asiakaslähtöinen tapahtumakonsultointi ovat tiivisti kytköksissä. Puhumme yritystapahtuman palvelumuotoilusta.

Me tiedämme, että pienikin yksittäinen asia voi olla se, josta yritystapahtuma lopulta kokonaisuutena muistetaan. Yksi erikoistaidoistamme on, että toimialasta riippumatta osaamme poimia ja nostaa esiin eri asiakassegmenteille oikeat asiat ja sovittaa ne eheäksi kokonaisuudeksi. Tämä on yksi yritystapahtumien palvelumuotoilun peruspilareista.

Yksityiskohdiltaan huolellisesti harkittu strategia ja onnistunut yritystapahtuma jättää positiivisen muistijäljen niin itse tapahtumasta kuin tapahtuman tilaajayrityksestä. Tämä voi esimerkiksi olla inspiroiva elämys juuri oikealla hetkellä, josta pitkänkin ajan kuluttua kerrotaan kollegoille ja ystäville.

Yritystapahtuman järjestämisen ja itse tapahtuman muistijäljen leimaajana Sceneve on luotettava ja aikaansaava tapahtumakumppani, omassa kastissaan operoiva pioneeri. Rohkean asiakaslähtöisen asenteemme ja laajan sekä monipuolisen verkostomme ansiosta saamme asioita tapahtumaan. Luomme ja muotoilemme elämyksiä, joita ei ennalta osattu edes kuvitella.

Tapahtumakonsultointi on yrityksille suunnattua toimittajariippumatonta ja yksilöllistä konsultointia. Tapahtumakonsultoinnissa asiakasyritykselle omistautunut tapahtumakonsultti toteuttaa räätälöityjä erityistapahtumia yritysten asiakkaille, sidosryhmille ja sisäisiin tilaisuuksiin aina ideoinnista suunnitteluun ja suunnittelusta toteutukseen.

Tapahtumakonsultin tulee olla luova, näkemyksellinen ja kokenut. Tapahtumakonsultin tulee luoda normaalista erikoista, nähdä ja tunnistaa erot toimialojen välillä sekä kokemuksellaan neuvoa vastuullisissa tapahtumiin liittyvissä päätöksissä.

Tapahtumakonsultti visioi, suunnittelee ja toteuttaa yksilöllisten yritystapahtumien rungot suurista pieniin, yksittäisistä akteista festivaaleihin. Tapahtumat voivat olla esimerkiksi juhlia, koulutustilaisuuksia, kutsuvieraiden vastaanottoja, konsertteja, yleisötapahtumia, kokouksia, tuotelanseerauksia, mutta asiakaskohtaisesti yksilöllisesti räätälöidyllä sisällöllä. Laaja-alaisen ja riippumattoman verkostonsa kautta kokenut tapahtumakonsultti muuttuu ja skaalautuu tilanteen sekä tarpeen mukaan.

Tapahtumakonsultin arki ei ole pelkkää suunnittelua. Se on myös kovaa työtä. Asiakkaalleen omistautunut tapahtumakonsultti muun muassa valmistelee yritystapahtuman agendan, varmistaa tapahtumapaikan, auttaa visuaalisessa suunnittelussa ja vastaa yritystapahtuman eri sidosryhmien manageerauksesta. Tapahtumakonsultit tekevät tiivistä yhteistyötä graafistensuunnittelijoiden, markkinointi- ja viestintäosastojen sekä suoraan yritysten johdon kanssa.

Tapahtumakonsultit osallistuvat itse tapahtumiin ja seuraavat, että kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. Tarvittaessa tapahtumakonsultti tarttuu mahdollisiin ongelmatilanteisiin, jotta asiat saadaan järjestymään mahdollisimman joustavasti.

Tapahtumakonsultointi vaatii konsultilta paljon. Yksilöllinen ja asiakaskohtaisesti räätälöity tapahtumakonsultointi on vastuullista, vaativaa ja toisinaan hektistäkin työtä, mutta se on intohimomme ja me rakastamme sitä!

Ota

Yhteyttä

Kun seuraava yritystapahtuma lähestyy ota yhteyttä ja kysy neuvoa Kristianilta. Meillä on laaja kokemus erilaisista tapahtumista ja tempauksista niin maalla, merellä kuin ilmassa.