Sceneve Oy:n verkkosivusto kerää tietoja ja käyttää evästeitä palvelujen toimittamisessa, verkkoliikenteen analysoinnissa ja mainosten personoinnissa. Käyttämällä sivustoa hyväksyt tietojen keräämisen ja evästeiden käytön. Kaikkien verkkosivuston keräämien tietojen lähde on aina käyttäjä itse.

SCENEVE VERKKOSIVUSTON REKISTERÖITY ASIAKAS

Sceneve Oy:n verkkosivustolla vieraileva henkilö on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity asiakas.

Käyttämällä Sceneve verkkosivuja automaattisesti hyväksyt tämän tietosuojaselosteen ehdot.

MITÄ TIETOJA VERKKOSIVUILLA KERÄTÄÄN

Verkkosivuston sähköisellä yhteydenottolomakkeella kerätään seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Viestin aihe
 • Sähköpostiosoite
 • Viesti

Evästeillä rekisteröidystä asiakkaasta kerätään myös:

 • Verkkosivujen kävijätilastointiin käytettäviä sijaintitietoja
 • Analytiikan avulla johdettuja, verkkosivuston käytöstä havainnoituja tietoja
 • Yleisiä sivuston käyttö- ja selaustietoja
 • Rekisteröidyn päätelaitteen tunnistetietoja

Verkkosivustolla kerätyt tiedot jakautuvat seuraavasti:

 • Verkkopalvelussa rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Verkkopalvelun käytöstä aiheutuneet havainnot
 • Verkkopalvelun analytiikka

Peruste kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn:

 • Verkkosivuston käyttö rekisteröidyn asiakkaan toimesta
 • Rekisteröidyn ja Sceneve Oy:n välinen asiakassuhde
 • Rekisteröidyn Sceneve Oy:lle antama suostumus

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA SUOJAUS

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 voimaan astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Sceneve verkkosivuston ja verkkosivuston palvelimien tietoturva ovat korkealla tasolla.

Sceneve noudattaa henkilötietojen käsittelyssä sekä käsittelyn suunnittelussa hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Henkilötiedot suojataan:

 • Asiattomalta pääsyltä
 • Tietojen luovuttamiselta
 • Tietojen muuttamiselta
 • Muulta laittomalta henkilötietojen käsittelyltä

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS JA SÄILYTYSAIKA

Rekisteröidyn asiakkaan tietoja säilytetään Sceneve järjestelmien rekisterissä vain, mikäli rekisteröidyn ja Sceneve Oy:n välillä on asiakassuhde.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on aktiivinen.

Kun asiakassuhde päättyy, tiedot poistetaan.

Yhteydenottojen henkilötietoja, jotka eivät johda asiakassuhteeseen, ei säilytetä.

Rekisteröidyn asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat yksilöivät henkilötiedot voidaan poistaa asiakassuhteesta riippumatta.

Tietojen poiston jälkeen tietoja ei enää käytetä, eikä voida käyttää, selosteessa mainittuihin tai muihin tarkoituksiin.

On kuitenkin tarpeen huomioida, että osalle rekisteröidyn asiakkaan tiedoista Suomen lainsäädäntö asettaa velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle.

Tämä koskee esimerkiksi seuraavia käyttötarkoituksia:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä, sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta asiakkaille voidaan tarjota lainmukainen ja turvallinen palvelu
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen palvelimen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi
 • Varmuuskopiot otetaan takautuvasti 90 päivän ajalta. Tämän jälkeen tiedot poistetaan pysyvästi

 

REKISTERÖIDYN ASIAKKAAN OIKEUDET

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoistaan.

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.

Rekisteröidyllä asiakkaalla on tietyin edellytyksin oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn asiakkaan antamaan erilliseen suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus.

Tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyn asiakkaan lähettämän pyynnön tulee olla yksilöity, jotta Sceneve voi todentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden.

On tapauksia, joissa kaikkien rekisteröidyn asiakkaan henkilötietojen poistaminen ei ole mahdollista.

Näin on tapauksissa, joissa tietojen säilyttämiseen Sceneve Oy:llä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Näissä tapauksissa ilmoitamme asiasta kirjallisten perustelujen kera.

 

HENKILÖTIETOJEN PYYTÄMINEN

Rekisteröity asiakas pyytää tietoa Sceneve tietojärjestelmiin tallennetuista omista henkilötiedoistasi ottamalla yhteyttä info(at)sceneve.fi.

Rekisteröity asiakas voi halutessaan pyytää poistamaan omat henkilötiedot ottamalla yhteyttä info(at)sceneve.fi.

Kuten edellä mainittu, on tapauksia, joissa rekisteröidyn asiakkaan kaikkia tietoja ei ole mahdollista poistaa esimerkiksi lainsäädännön niin vaatiessa.

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Jaamme verkkosivuston analytiikan ja yhteisöliitännäisten asiakastietoja kolmansien osapuolien kanssa analyysi- ja markkinointitarkoituksissa.

Näin voimme tarjota asiakkaitamme kiinnostavia tuotteita ja palveluja.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä. Informoimme tämän kaltaisista tietopyynnöistä aina myös asiakasta, mikäli se on lain puitteissa sallittua.

Muilta osin emme luovuta tietoa ulkopuolisille.

 

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Sceneve Oy:n tarjoamien palvelujen kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ(T)

Asiakastietoihin pääsy on rajattu valvotusti vain Sceneve Oy:n työntekijöille ja henkilökunnalle perustuen työtehtäviin ja vain siltä osin, kuin tietojen käyttö on tarpeellista ja välttämätöntä yrityksen tarjoamien palvelujen toteuttamiseksi.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä saat ottamalla yhteyttä info(at)sceneve.fi.

 
REKISTERINPITÄJÄ

Sceneve Oy
Laivalahdenportti 2 A 5
00810 HELSINKI
Y-tunnus: 2981060-5

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ
 

Eväste on täysin vaaraton tekstitiedosto, joka kopioidaan verkkosivuilta vierailijan tietokoneelle. Evästeet eivät vahingoita verkkosivustovierailijan tietokonetta, eivätkä evästeet sisällä viruksia tai haittaohjelmia. Sceneve verkkosivuston evästeet eivät kerää henkilökohtaisia tietoja. Voit halutessasi estää evästeet selaimesi asetuksista.

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Evästeitä käytetään käytännössä anonyymia analytiikkaa varten sekä apuna verkkosivuston käytettävyyden parantamisessa.

 

EVÄSTEIDEN HYVÄKSYMINEN (TAI ESTÄMINEN)

Tietokoneen internetselaimen asetusten kautta on mahdollista hyväksyä, estää tai tyhjentää evästeet.

Voit myös määritellä selaimessasi mitä evästeitä sallitaan tai estetään.

Mikäli et halua evästeitä tallennettavan laitteellesi, voit asettaa selaimesi kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä.

 

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN KERÄÄMÄT EVÄSTETIEDOT

Osa Sceneve -verkkosivuston sivuista sisältää yhteisöliitännäisiä yrityksiltä Instagram, Facebook ja Twitter.

Yhteisöliitännäiset ovat sulautettu osaksi verkkosivustoa, mutta niiden toiminnallisuus ja sisältö ovat lähtöisin kolmannelta osapuolelta.

Mikäli käyttäjä on kirjautuneena kolmannen osapuolen palveluun, yhteisöliitännäiset voivat mahdollistaa kolmannen osapuolen tiedon keräämisen verkkosivuston käytöstä.

Mikäli käyttäjä on kirjautunut ulos tai, jos käyttäjällä ei ole kyseisen palvelun käyttäjätiliä, käyttäjän selain taikka päätelaite lähettää tietoja rajatummin.

Lisätietoa kolmansien osapuolten tiedonkeruusta löydät lisätietoa heidän kotisivuilta.

Sceneve verkkosivustolla hyödynnetään myös kolmansien osapuolten tarjoamia analytiikkatyökaluja kuten Google Analytics.

Google Analytics kerää ja analysoi verkkosivuston vierailujen ei-henkilökohtaisia tietoja. Myös Google Analytics käyttää evästeitä.

Kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan yritysten tahollaan käyttämiä ja soveltamia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja.

Sceneve ei vastaa kolmannen osapuolen harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

Mikäli haluat lisätietoa, tutustu kolmannen osapuolen yritysten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin heidän omilla verkkosivuilla.

Sceneve voi hyödyntää verkkosivuilta kerättyjä tietoja käyttäjien analysointiin, ryhmittelyyn sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja rajaamiseen myös kolmansien osapuolten palveluissa.

Julkaistu

20 marraskuun, 2020